Altijd een stap voor

NO-NONSENSE Economische, ecologische en maatschappelijke belangen gaan hand in hand. We bieden u de middelen om altijd de juiste, doordachte en goed uitgewerkte vastgoedbeslissingen te nemen op eender welk moment binnen de vastgoedlevenscyclus. WE DENKEN VOORUIT Wat kunnen we vandaag doen, zonder de kansen van de huidige en komende generaties te hypothekeren… Het is deze, binnen de vastgoedsector atypische, drijfveer die ons helpt om steeds beter te zorgen voor mens en maatschappij. ERVARING Een gebundelde ervaring van meer dan 400 jaar in het analyseren, ontwikkelen, beheren en bouwen van toekomstgericht vastgoed. PRODUCT LEADERSHIP Gedreven door kwaliteit en innovatie schuiven we steeds de beste oplossing voor iedere vastgoeduitdaging naar voor.

Team +50
Gemiddelde leeftijd 40jaar
Genderdiversiteit 60% vrouwen 40% mannen
Ervaring 34 jaar
Lopende projecten > 500.000m²
Markt Privaat & Publiek
Grondgebied Europa

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz